1967 Yılında Erzincan İliç İlçesinde doğdu, İlkokul ve Ortaokulu İliç İlçesinde tamamladı, Lise öğrenimini Erzincan Merkezde tamamladı. Evli ve 2 Çocuk babasıdır. 1991 yılında Kamu hizmeti görevine başladı 30 yıl Devlet Hizmeti görevinde bulundu.İliç ilçesinde Rockefeller/Rothschild ailesinin işlettiği Dünyanın en büyük 3.Altın madenine karşı 2016 yılında Vatan Toprak savunması mücadelesi başlatarak Hukuk mücadelesine girişti, bu mücadeleden dolayı 2020 yılında TCDD da MAKİNİST olarak görevini sürdürürken siyasi iktidarın baskısı nedeniyle zorunlu olarak emekliye ayrılmak zorunda kaldı. 8 yıllık aralıksız olarak verdiği Vatan/Toprak mücadelesinde kendisini yıldırmak ve baskı amacıyla sayısız davalar açıldı, şirket ve bölgede büyük miktarda ihaleler alanlar tarafından iftiralar, tehditlere hakaretlere maruz kaldı. Altın madenine karşı 40'a yakın Türkiye'de davalar açtı. Davalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ve Uluslararası Ceza Mahkemesine kadar taşımayı başardı.

Mücadelesi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, Türk Tabipler Birliği'ne, Türk Toraks Derneği'ne müracaat ederek Bilimsel Raporlar hazırlattırdı mahkemelere sundu. Siyasi Parti liderleri ile görüşmeler yaptı, 20'e yakın Milletvekilin ve Genel Başkan yardımcılarını bölgeye getirmeyi başardı. Sivil toplum kuruluşlarını, Türkiye Barolar Birliğini, Türkiye Tabipler Birliğini, Türk Mühendis ve Mimarlar odası gibi Kurumları davalarına müdahil ettirdi.

Ulusal basında bölgeyle ilgili binlerce haber yaptırmayı başardı, İngiltere başta olmak üzere Avrupa’nın 8 tane ülkesinde haber yaptırmayı başardı, Vikipedia ve Ekşi Sözlük'te mücadelesi yer aldı. Mücadelesini Türkiye'de Milyonlarca İnsana duyurmayı başardı.

Yaptığı bu mücadeleden dolayı son 8 yıl içerisinde Türkiye'de maddi manevi çok ağır bedeller ödedi, rantın ekonomik büyüklüğü ve arkasındaki gücün Uluslararası büyüklüğü nedeniyle Türkiye'deki Siyasallaşmış Hukuk ve Bürokratlarla uğraşmak zorunda kaldı ve halen de uğraşmaktadır. 3 defa Canına kast edilmeye çalışıldı, ölüm tehditlerine maruz kaldı.

21.06.2022 yılında yaşanan büyük Siyanür felaketi sürecinde bölgeye ve olaya sadece Siyasi Partilerden Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit ÖZDAĞ sahip çıkarak bölgeye gitmesi nedeniyle olay Türkiye'de 1.gündem maddesi olmayı başardı. Sürecin devamında da İliç İlçesinde Zafer Partisinin İlçe Başkanlığını kurarak siyasi hayatına başladı. 28. Dönem Zafer Partisi'nden İstanbul 2.Bölge 3.Sıra Milletvekili adayı oldu. Seçimlerden sonra da Zafer Partisi Çevreden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini üstlendi.